Η έρευνα της ομάδας επικεντρώνεται σε θέματα Θεωρητικής Αστροφυσικής, με έμφαση στα αστέρια νετρονίων, τους αστροφυσικούς πίδακες, τη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας και την Υπολογιστική Αστροφυσική.