Καλώς ήρθατε

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μου! Είμαι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζουν στη Θεωρητική και Υπολογιστική Αστροφυσική. Εργάζομαι κυρίως σε θέματα που σχετίζονται με τα αστροφυσικά ρευστά και τη μαγνητοϋδροδυναμική μέσω αναλυτικών και αριθμητικών προσεγγίσεων, με εφαρμογές κυρίως σε αστέρια νετρονίων και αστροφυσικούς πίδακες. Στα αστέρια νετρονίων μελετάω την εξέλιξη του μαγνητικού τους πεδίου και την επίδρασή του στο ρυθμό περιστροφής τους και την ακτινοβολία τους. Στους πίδακες εξετάζω το ρόλο του μαγνητικού πεδίου στην εν γενεί εξέλιξή τους και στην ευστάθεια τους. Εκτός από τα παραπάνω ενδιαφέρομαι για λύσεις που περιγράφουν μαγνητικά πεδία σε ισορροπία, την ευστάθειά αυτών των λύσεων και την δυναμική των ασταθειών εφόσον αυτές εμφανίζονται.