Διδάσκω τα ακόλουθα μαθήματα στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών:

 • Γραμμική Άλγεβρα – Αναλυτική Γεωμετρία, 1ο Εξάμηνο (προπτυχιακό).
 • Κοσμολογία, 8ο Εξάμηνο (προπτυχιακό).
 • Αστροφυσική Ι, 7ο Εξάμηνο (προπτυχιακό).
 • Εργαστήριο ΙV, 4ο Εξάμηνο (προπτυχιακό).
 • Ειδικά Θέματα Θεωρητικής Αστροφυσικής, 1o-3o Εξάμηνο (μεταπτυχιακό).
 • Ειδικά Θέματα Κοσμολογίας, 3o Εξάμηνο (μεταπτυχιακό).
 • Υπολογιστική Αστροφυσική, 2o Εξάμηνο (μεταπτυχιακό).

Κατά το παρελθόν έχω διδάξει:

 • 2018-2019: Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους, Τμήμα Μαθηματικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Durham.
 • 2018-2019: Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων, Τμήμα Μαθηματικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Durham.
 • 2017-2018: Μηχανική των Συνεχών Μέσων, Τμήμα Μαθηματικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Durham.
 • 2016-2017: Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας, Μαθηματική Σχολή, Πανεπιστήμιο του Leeds.
 • 2015-2016: Κβαντομηχανική και Προχωρημένη Κβαντομηχανική, Μαθηματική Σχολή, Πανεπιστήμιο του Leeds.