Το Μαγνητικό Πεδίο των Αστεριών Νετρονίων

Ένα αστέρια νετρονίων είναι το ένα πιθανά τελικά αποτελέσματα της αστρικής εξέλιξης και σχηματίζεται μετά την βαρυτική κατάρρευση ενός αστεριού μετά από μια έκρηξη υπερκαινοφανούς. Η ακτίνα των αστεριών νετρονίων είναι περίπου 10 km και η μάζα τους μεταξύ 1.4 έως 2.1 Ηλιακές μάζες. Τα αστέρια νετρονίων φιλοξενούν τα ισχυρότερα μαγνητικά πεδία που γνωρίζουμε στο Σύμπαν ξεπερνώντας τα 1015 G, πολλές τάξεις μεγέθους πάνω από οποιοδήποτε μαγνητικό πεδίο που έχει δημιουργηθεί στην Γη ενώ περιστρέφονται ταχύτητα, με το πιο γρήγορο να έχει περίοδο περιστροφής 1.4 ms.

Η ομάδα μας μελετάει την εξέλιξη του μαγνητικού πεδίου και την επίδραση που έχει στις παρατηρήσιμες ποσότητες στα αστέρια νετρονίων.


Για μια πιο τεχνική συζήτηση των αποτελσμάτων μπορείτε να δείτε αυτές τις δημοσιεύσεις: Gourgouliatos and Cumming 2014aGourgouliatos and Cumming 2014b and Gourgouliatos et al. 2013.

Σχετικιστικοί Αστροφυσικοί Πίδακες

Οι αστροφυσικοί πίδακες είναι ευθυγραμμισμένες ροές πλάσματος. Οι σχετικιστικοί πίδακες προέρχονται κυρίως από συμπαγή σώματα μαύρες τρύπες, αστέρια νετρονίων και οι μη σχετικιστικοί από νεαρά αστέρια. Σε πολλές περιπτώσεις η ροή προσεγγίζει την ταχύτητα του φωτός και οι πίδακες σχηματίζουν εντυπωσιακά λοφία και κελύφη. Οι σχετικιστικοί πίδακες είναι εξαιρετικά ευσταθείς. Η αρχική τους ακτίνα είναι συγκρίσιμη με τις διαστάσεις του συμπαγούς σώματος από όπου εκκινούν, για παράδειγμα με τον ορίζοντα γεγονότων μιας υπερμεγέθους μελανής οπής, και καταφέρνουν να ταξιδέψουν για εξαιρετικά μεγάλες αποστάσεις που ξεπερνούν τις διστάσεις του γαλαξία που τους φιλοξενεί. Όταν ξεπεράσουν τα όρια του γαλαξία που τους φιλοξενεί, χάνουν την συνεκτική δομή τους και η ροή τους γίνεται εμφανώς τυρβώδης. Μέσω τρισδιάστατων προσομοιώσεων μελετήσαμε την ευστάθεια αυτών των πιδάκων και βρήκαμε ότι παραμένουν ευσταθείς μέχρι το σημείο που συγκλίνουν οι γραμμές ροές αλλά πέρα από αυτό υπόκεινται στην λεγόμενη φυγόκεντρο αστάθεια. Τα αποτελέσματα αυτά έχουν παρουσιαστεί σε μια σειρά δημοσιεύσεων: Gourgouliatos and Komissarov 2018a, Gourgouliatos & Komissarov 2018b, Komissarov, Gourgouliatos & Matsumoto 2019.

Εδώ μπορείτε να δείτε το αφιέρωμα του περιοδικού Newsweek στα αποτελέσματα της έρευνάς μας.