Εδώ θα προστεθεί το υλικό για το εκπαιδευτικό έργο.